Blog

Stolpejakten er over for i år. Her er statistikk fra Sel Kommune.

Det er flere av dere som har etterspurt statistikk og oversikt over besøk, her kommer det fra Eva Martinsen. Mysusæter Vel støtter stolpejakten som er svært populær.

Stolpejegere 4262

Stolpebesøk 38174

Med vennlig hilsen

EVA MARTINSEN
Saksbehandler kultur og service
Sel Kommune
 
Tlf. 913 34 198www.sel.kommune.no <img src=»cid:image001.gif@01D8F025.EF25D5C0″ alt=»»> 
 
 
 
 
 
 

Ny skiløype langs Furusjøvegen, et forsøksprosjekt i 6 år, – vi venter i spenning!

Kommende vinter blir det nå etablert ny skiløype i parallell med Furusjøvegen. Etter en lang runde, der Mysusæter vel har engasjert seg, har Statsforvalteren vedtatt at det gis dispensasjon til å etablere ny skiløype til erstatning for den som i dag går på veien. Store deler av traseen er allerede regulert til skiløype, men brukes i dag først og fremst som skutertrase slik at man unngår å blande motorisert ferdsel i turløypene. Nå ser det ut til at det blir sambruk av skuter og turgåere.

Varaordfører Pål Ellingsbø har i et avisoppslag i GD (29.09.22) uttalt følgende om saken: «Søknaden begrunnes med å unngå konflikt med bilvegen i starten og slutten av vinteren og dermed forlenge skisesongen. Konfliktnivået på Mysusæter mellom tilhengere og motstandere av brøyting er høyt og har pågått i mange år. Spørsmålet har blant annet vært oppe i rettsapparatet med behandling i Jordskifteretten, Lagmannsretten og Høyesterett.»

Dette er det grunn til å kommentere:

Mysusæter Vel arbeider for å opprettholde et godt og sammenhengende løypenett og engasjerer seg verken for eller mot brøyting. Det er aldri fattet vedtak i vellets årsmøter som omhandler spørsmålet om brøyting. Snarere ble det i årsmøtet 2021 fremmet ønsker fra medlemmene om at styret skulle arbeide for et løypenett med og uten brøyta vei. Dette er fulgt.

Når vellets styre og løypeutvalg har uttalt seg om den nye traséen gjennom Pungdalen handler det ikke om brøyting, men om en begrenset kvalitet på løypa.

 1. For det første starter løypa ved bommen, den kortes altså av med et par hundre meter i forhold til dagens løype.

Ordfører Eldri Siem skrev i sin klage til Statsforvalteren at løypenettet starter i Mysusæter sentrum. Det stemmer ikke. Løypenettet starter i praksis fra hver av de 700 hyttene på Mysusæter pluss de som ligger på Raphamn og på Kvamsfjellet (alle ivrige brukere av tidligskiløypa på Furusjøveien). Alle disse mister løypa gjennom sentrum, en avstand på flere hundre meter. Her skal man tråkle seg gjennom hele P-plassen, med små barn og pulk, for å komme over til starten på den nye løypa. Det er en klar forringing og svekker interessen for å reise 20-40 mil for å komme seg på ski.

2. De senere årene har Løypelaget blitt nektes løypekjøring av den regulerte «Troll-Løypa»/ringløypa og løypa over Nyhusjordet, noe som forringer løypenettet ytterligere. Det er grunn til å anta at folk da velger å legge turen opp på vidda i stedet, noe den rødlista reinen ikke liker, i følge den samme Statsforvalteren.

3. Det vises til at det med ny løype kan kjøres spor tidligere. Det stemmer ikke. Det er alltid enklest å kjøre tidlig-spor på vei. Det er en helt uformell avtale mellom Løypelaget og grunneierne at man ikke skal kjøre spor før det er 30 cm snø som styrer når Løypelage kjører spor i dag. Dette står det ingen ting om i reguleringsplanen. Det kjøres løyper med matte på mange destinasjoner i Gudbrandsdalen fra 10-15 cm snø og da alltid på vei. Det kan man selvfølgelig også gjøre på veiene på Mysusæter dersom man ønsker det.

I tillegg blir det nødvendig å krysse 7 stikkveier bortover den nye Pungdalsløypa når det kjøres på veien med tilhørende stikkveier, noe som forringer kvaliteten ytterligere. Dertil må en også ta hensyn til hyppig skutertransport i begge retninger.

4. Videre står det at med ny trasé kan man kjøre lenger på veien. Ettersom Løypelaget ikke kan kjøre løyper senere enn to uker etter påske, vil det i praksis bety at det planlegges for kjøring på Furusjøveien i jul/nyttår og påske. Etter påske er det uansett ingen løyper. Man forlenger m.a.o. ikke sesongen, tvert i mot tror vi sesongen forkortes da det blir kjøring i julen uten at det nødvendigvis er nok snø til å lage tidligløype utenfor veien.

Kort oppsummert:

Vellets innvending har hele tiden vært at først må det planlegges ett helhetlig løypenett og deretter kan man eventuelt brøyte. Denne dispensasjonen er ikke den eneste. En lang rekke dispensasjoner er gitt opp gjennom årene som har redusert potensialet for ett sammenhengende løypenett. Det blir stadig vanskeligere å få det til. Den nye løypa langs Furusjøvegen er kanskje ikke den eneste og beste traseen. Andre alternativ hadde kunnet kommet opp dersom kommunen hadde valgt å involvere brukerne (hyttegjestene) i denne saken.

Mysusæter Vel inviteres ikke til noen av møtene kommunen har holdt siste året om løypenettet, verken evalueringsmøter eller planleggingsmøter. Det synes vi som brukere av løypenettet er trist. Det er uforståelig at det ikke skulle være mulig å samarbeide om et godt løypenett i stedet for at kommunen gjennom dispensasjonspraksis og små reguleringsplaner fragmenterer løypenettet og dermed reduserer interessen for vinterbruk og hyttegjester/deltidsbeboende.

Statsforvalteren har gitt prosjektet et forsøk på 6 år. Innen da må ny arealplan være på plass. Det er på tide, og la oss se på dette som et fint forsøk. Blir Mysusæter mer attraktivt med dette prosjektet? Eller er forventningene til kvaliteten på skiløyper veldig forskjellig mellom de ulike brukerne og kommunen og grunneiere? Og får vi tidligløyper i julen i år hvis det er 10-15 cm snø? Vi venter i spenning!


Anne Siiri Øyasæter

Styreleder i Mysusæter Vel

Stiutvalgets dugnad mandag 8. august kl. 11.00

Stiutvalget (underutvalg av Mysusæter Vel) arranger dugnad for å bære vekk gamle klopper fra stien oppover fra Lurven mot Peer Gynt (nye klopper ble bygd der i fjor, de gamle er samlet på 4-5 plasser langs stien).

Oppmøte kl.11.00 mandag 8.august innerst i Ulvangveien ved parkeringsplassen, mot Lurven.

Oppgaven vil primært bestå i å bære de gamle plankene tilbake til parkeringsplassen, så disse kan kastes. Anbefales å ha med gode, tykke hansker, tom ryggsekk, noen remmer. Stiller det minst 7-8 personer er dette arbeidet gjort på en times tid.

Kontaktperson for dugnaden er Vilhelm Bjerknes i stiutvalget, tlf. 45618208.

Om du tenker å kjøre helt inn Ulvangveien må du evt. kjenne noen i veien som kan åpne bommen for deg.

Årsmøte 2022 6. august kl 17.00 på Thon Hotel Otta

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Mysusæter vel 6. august 2022 kl 17.00 på Thon Hotel Otta

Sakspapirene vil kun bli publisert på nettsiden. Med vennlig hilsen Styret.

Agenda

 1. Konstituering
  • Styreleder åpner møtet
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsberetning 2021/2022 – gjennomgang
 3. Revidert regnskap 2021 – gjennomgang
 4. Aktiviteter 2022 – 2023 – orientering
 5. Fastsettelse av kontingent – Forslag til vedtak: NOK 500
 6. Endring av vedtekter – Forslag til vedtak krever 2/3 flertall
 7. Valg av styremedlemmer – Valgkomiteen redegjør for forslag til vedtak av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og medlem til valgkomite.
 8. Eventuelt

Servering

Innkalling til årsmøte i Mysusæter Vel 6. august kl 17.00 på Thon Hotel Otta

Sakspapirene ligger vedlagt og vil kun bli distribuert på nettsiden. Vel møtt! Hilsen Styret

Agenda

 1. Konstituering
  • Styreleder åpner møtet
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Årsberetning 2021/2022 – gjennomgang
 4. Revidert regnskap 2021 – gjennomgang
 5. Aktiviteter 2022 – 2023 – orientering
 6. Fastsettelse av kontingent – Forslag til vedtak: NOK 500
 7. Endring av vedtekter – Forslag til vedtak krever 2/3 flertall
 8. Valg av styremedlemmer – Valgkomiteen redegjør for forslag til vedtak av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og medlem til valgkomite.
 9. Eventuelt

Servering

Medlemskontingent 2022

TID FOR KONTIGENT

I løpet av onsdag 27. april kommer betalingsoppfordring fra RUBIC AS (vår admin partner på medlemskontigent).

Årsmøtet har satt kontigenten til 500,- for sesongen 2022

Takk til alle våre trofaste 280 medlemmer for årvisse bidrag. Gitt at det er over 500 hytter på Mysusæter så er det ennå mange vi ikke når.

Vi ser derfor spesielt fram til at du som ikke er medlem melder deg inn, og gir ditt bidrag til å opprettholde Mysusæters tilbud til hytteeiere, turister og andre.

Kontigentinntektene går direkte til utbedrende og forskjønnende tiltak på Mysusæter.
Dette er f.eks. Stier, Løyper, Broer, Klopper og Turkart.

Meld deg inn via vellets hjemmeside :

https://app.rubic.no/Account/signup?organizationID=9376#/form/profile

mvh Styret