Kontakt

Om Mysusæter Vel

Vellet er en ideell forening som arbeider for å ivareta interessene til hytte- og setereiere samt folk som driver næringsvirksomhet på Mysusæter. Blant de oppgaver vi ser som viktige er å styrke tjenestetilbudet på Mysusæter, sikre medlemmenes interesser i forhold til kommunale og fylkeskommunale myndigheter, og bidra til å bevare stedets særpreg som en gammel setergrend.

I de senere år har vi særlig engasjert oss i å utvide og forbedre både sommerstier og skiløyper i området, i samarbeid med kommunen og Mysusæter og Raphamn løypelag. Vi har også bidratt til den omfattende forskjønnelsen av det såkalte sentrumsområdet rundt butikken.

Finansiering av virksomheten kommer først og fremst fra medlemskontingenten, i tillegg til at vi søker både kommunen og forskjellige fond og stiftelser om bidrag til konkrete prosjekter der dette er mulig. 

Styret forsøker å holde medlemmene løpende orientert om virksomheten via denne hjemmesiden. Her vil du også finne innkalling til årsmøtet med årsberetning og regnskap, samt andre relevante dokumenter.

Driften av Mysusæter Vel er basert på frivillig innsats fra medlemmer. Hensikten er å opprettholde og forbedre Mysusæter til et fortsatt fint sted å være!

Vedtektene for Mysusæter Vel finner du her:

Styret i Mysusæter vel

Styret velges på årsmøtet i juli, og består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styreleder
Hans Ellingsve
Epost: hans.ellingsve@gmail.com
Telefon: 90 99 48 49
Økonomiansvarlig
Kjetil Flaatedal
Epost: kjetil.flaatedal@gmail.com
Telefon: 41 50 29 37
Styremedlem
Terje Vardsveen
Epost: tvardsve@online.no
Telefon: 90 84 15 85
Styremedlem
Hanne Toftdahl
Epost:
ham-to@online.no
Telefon: 92 28 80 92
Styremedlem
Torodd Hauger
Epost: torodd1950@outlook.com
Telefon: 97 49 44 23

Styremedlem
Geir Ove Tullut
Epost: geirovetullut@gmail.com
Telefon: 46 92 11 95
Varamedlem
Elin Fiske Lyngø
Epost: elinfiskelyngo@gmail.com
Telefon: 38 09 99 76

Varamedlem
Torkel Anzjøn
Epost: torkel.anzjon@gmail.com
Telefon: 90 52 23 83 / 45 41 48 33