Kontakt

Om Mysusæter Vel

Vellet er en ideell forening som arbeider for å ivareta interessene til hytte- og setereiere samt folk som driver næringsvirksomhet på Mysusæter. Blant de oppgaver vi ser som viktige er å styrke tjenestetilbudet på Mysusæter, sikre medlemmenes interesser i forhold til kommunale og fylkeskommunale myndigheter, og bidra til å bevare stedets særpreg som en gammel setergrend.

I de senere år har vi særlig engasjert oss i å utvide og forbedre både sommerstier og skiløyper i området, i samarbeid med kommunen og Mysusæter og Raphamn løypelag. Vi har også bidratt til den omfattende forskjønnelsen av det såkalte sentrumsområdet rundt butikken.

Finansiering av virksomheten kommer først og fremst fra medlemskontingenten, i tillegg til at vi søker både kommunen og forskjellige fond og stiftelser om bidrag til konkrete prosjekter der dette er mulig. 

Styret forsøker å holde medlemmene løpende orientert om virksomheten via denne hjemmesiden. Her vil du også finne innkalling til årsmøtet med årsberetning og regnskap, samt andre relevante dokumenter.

Driften av Mysusæter Vel er basert på frivillig innsats fra medlemmer. Hensikten er å opprettholde og forbedre Mysusæter til et fortsatt fint sted å være!

Vedtektene for Mysusæter Vel finner du her:

Styret i Mysusæter vel 2022-2023

Styret velges på årsmøtet og består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer.

VervNavnTelefonE-post
LederAnne Siiri Øyasæter92280640annesiiri@gmail.com
StyremedlemNicolay Eger41440779nicolay@eger.no
StyremedlemKjetil Flaatedal41502937kjetil.flaatedal@gmail.com
StyremedlemTorkel Anzjøn45414833torkel.anzjon@gmail.com
StyremedlemElin Fiske Lyngø99754650elinfiskelyngo@gmail.com
StyremedlemGunnar Steinsvoll48252435gu-stei@online.no
VaramedlemTore Formo91668678tore.formo@gmail.com
VaramedlemKristin Tharaldrud Hoff95933394kristin.hoff@landbruk.no