Medlem

Som medlem i velforeningen har du mulighet til å påvirke utviklingen i Mysusæter-området. Velforeningen har løpende kontakt med kommunen og er formell høringsinstans i saker som angår vårt område. Gjennom medlemskontingenten bidrar du også til forenings økonomiske bistand til bl.a. kjøring av løypenettet, til opparbeidelse og merking av stier – og til en rekke andre … Fortsett å lese Medlem