Hjem

Mysusæter Vel er en velforening for alle som har hytte, annen eiendom eller driver næringsvirksomhet på Mysusæter.

På denne siden vil du finne nyheter om Mysusæter, informasjon om velforeningens arbeid , nyttige linker og annet av interesse for medlemmer og andre som er glade i Mysusæter.

Vi ses på fjellet!

Medlemskontingent 2022

Meld deg inn her (Rubic innmelding) :

https://app.rubic.no/Account/signup?organizationID=9376#/form/profile


Hva arbeider vi med i dag?

 1. Støtter Løypelaget med driftsmidler og er medlem og stemmeberettiget i Løypelaget
 2. Arbeider spesifikt med opprettholdelse av dagens løypenett i tillegg til utvikling av et enda bedre løypenettet
 3. Arbeider med reetablering av gamle stier og ferdselsveier – herunder Mysusæter Rundt (Syverstien)
 4. Merking og skilting av stier, både eksisterende og nye
 5. Setter ut klopper på stier med mye myr
 6. Arbeider med et nytt turkart for Mysusæter i samarbeid med Stiglaget
 7. Tilrettelegger for turorientering og stolpejakt
 8. Setter ut container til alle hytteeierne i høstferien
 9. Arbeider for bedre dekning fra Telenor og Telia
 10. Er høringsinstans og har uttalerett i alle saker som angår brukerne av hyttene og Mysusæter som hyttedestinasjon.
  Følgende høringsuttalelser er levert siste år:
  * Planprogram for ny kommuneplan
  * Registrering og verdsetting av friluftsområder
  * Reguleringsplan Felt 10
  * Ny skiløype langs Furusjøveien – fire delinnspill
  * Forvaltningsplan for villrein
  * Rullering av forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalpark
 11. Er invitert inn i ulike fora hos kommunen og deltar i møter i kommunen
 12. Stolpejakten
 13. Kommunens møter med velforeningene i hytteområdene
 14. Medlem i styringsgruppe og arbeidsgruppe for Oppfølging av rapport Spranget – Mysusæter (Etablering av ny sti til Ranglarhø, opprusting av sentrumsområdet m.m)
 15. Diskusjoner om Karelen i samarbeid med Nordre Furusjøen Vel

Hva har vi bidratt med tidligere?

 1. Initiert arbeidet med ny Kolbotnbru
 2. Initiativtaker til sykkelstien Furusjøen rundt sammen med Kvamsfjellet Vel
 3. Har sørget for at søppelcontainere er erstattet med et visuelt bedre Moloksystem
 4. Har bidratt til å tilrettelegge rundt Jørgenhuken med midler til opprusting av steinmuren mot Loftsgårdjordet